دواي جهالت هاي بشري ، سؤال است . بياييد آنچه را نمي دانيم ، سؤال كنيم و تا بتوانيم ، سؤال ها را بي جواب نگذاريم . علامه جعفري
منو اصلی
 

صفحه مورد نظر در حال بازسازی است